E-İkamet | İl Göç İdaresi Randevu Müracaatı  Türkiye geneli 81 il için yapılabilmektedir. Göç İdaresi E-ikamet başvurularınız için randevu almanız zorunludur. Bu alanda yer alan formu doldurmanız durumunda, başvurunuz incelenecek varsa eksikleriniz giderilecek daha sonra randevunuz oluşturulacaktır.
Form dolumu için destek almanız gerekirse 0850 241 83 80 numaralı çağrı merkezinden bilgi alabilirsiniz.

Sayfa 1 / 9

Ön Bilgi Formu

Sizden istenen bilgileri doğru bir şekilde doldurun.

Başvuru yapacağınız İl Göç İdaresi Müdürlüğü

Kısa dönem ikamet izinleri isteğinize göre 1 Aydan 2 yıla kadar düzenlenebilmektedir.

Kişi Bilgileri

Sizden istenen bilgileri doğru bir şekilde doldurun.

Pasaportunuzda “adı” hanesinde yer alan bilgidir.

Pasaportunuzda “soyadı” hanesinde yer alan bilgidir. .

Geçici koruma kapsamında olan ve kimlik numarası bulunmayan Suriyelilerin işlemleri buradan yapılamamaktadır. Lütfen 157'yi arayınız.
Vatandaşı olduğunuz ülke tarafından size tahsis edilen kimlik numarasıdır.
Biometrik veya vesikalık fotoğraf olabilir. Son 6 ay içerisinde çekilmiş olmalı.

Lütfen arka fonu beyaz olan biometrik fotoğrafınızı yükleyiniz.

Fotoğrafınız yok ise daha sonra email olarak gönderebilirsiniz.

Seyahat Belgesi Bilgileri

Türkiye'ye girişte kullandığınız belge üzerinde yer alan bilgileri doğru olarak giriniz.

Ülkeye girişte kullandığınız seyahat belgesi için aşağıdakilerden uygun parametreyi seçiniz.

Ülkeye girişte kullandığınız seyahat belgenizin düzenlendiği tarihtir.

Ülkeye girişte kullandığınız seyahat belgenizin geçerli olduğu en son tarihtir.

Ülkeye girişte kullandığınız seyahat belgenize ait numaradır. Örnek: Pasaport No.

Ülkeye girişte kullandığınız seyahat belgenizi düzenleyen ülkedir.

Ülkeye girişte kullandığınız seyahat belgenizi düzenleyen ülkeniz makamıdır. Seyahat belgeniz üzerinde bu alanın bulunmaması halinde “ilgili makam” ifadesini giriniz.

Yurt Dışı İletişim Bilgileri

Yurt dışında ikamet ettiğiniz adres ve telefon bilgilerini giriniz.

Yurt dışında yaşadığınız ikamet ülkeniz.

Yurt dışında yaşadığınız ikamet şehri.

Yurt dışında yaşadığınız ikamet adresiniz.

Yurt dışında en son kullandığınız iletişim numaranız.

Yurt İçi İletişim Bilgileri

Türkiye'de hangi adreste ikamet ediyorsunuz?

Talep Edilen İkamet İzni Süresi

Uyarı Metni

Bilimsel araştırma amacıyla gelecek olan yabancılar; Bu amaçla ikamet izni talebinde bulunan yabancıların bilimsel araştırmanın izne tabi olması halinde bilimsel araştırmaya konu ilgili kurum veya kuruluşlardan (Kültür ve Turizm Bakanlığı, Enerji Bakanlığı, üniversiteler vb.) izin belgesi almaları; izne tabi olmaması halinde araştırma konusuna ilişkin beyan sunmaları istenilmektedir.Bu amaçla gelecek yabancılara ikamet izni düzenlenebilmesi için, yurt dışı temsilciliklerimizden ‘Bilimsel Araştırma’ amaçlı vize alınmış olması gerekmektedir.
Türkiye’de taşınmaz malı bulunan yabancılar; Taşınmazı bulunan yabancıların ikamet izni talebinde bulunması halinde taşınmazın konut olması ve bu amaçla kullanılması gerekmektedir. Ayrıca aile üyelerinin konut üzerinde paylı veya elbirliği mülkiyet hakkına sahip olmaları halinde aile üyeleride bu kapsamda ikamet izni başvurusunda bulunabilmektedirler.Aile üyeleri, başvuru sahibinin eşini, ergin olmayan çocuğu ile bağımlı ergin çocuğunu ifade etmektedir.
Ticari bağlantı veya iş kuracak olan yabancılar; Ticari bağlantı veya iş kuracak yabancıların üç ayın üzerinde ikamet izni talep etmesi halinde yabancıdan temas kuracağı kişi veya şirketlerin davet mektubu veya benzeri belgeler istenebilir.
Hizmet içi eğitim programına katılacak olan yabancılar; Bu amaçla verilen ikamet izinleri hizmet içi eğitim verecek kurum veya kuruluşun sunduğu eğitimin içeriği, süresi, yeri konularındaki bilgi ve belgelere dayanarak program süresince düzenlenmektedir.
Türkiye Cumhuriyetinin taraf olduğu anlaşmalar ya da öğrenci değişim programları çerçevesinde eğitim veya benzeri amaçlarla gelecek olan yabancılar; Bu amaçla ikamet izni talebinde bulunan yabancıların ilgili kurumdan alınacak bilgi ve belgeyi sunması istenir. İkamet izni süresi, eğitim veya benzeri amacın süresini geçemez. Öğrenci değişim programları (Erasmus, Mevlana, Farabi vb.) kapsamında gelen öğrencilerden; ilk kayıt tarihlerinden itibaren üç ay içinde genel sağlık sigortalısı olmak için talepte bulunanlardan ayrıca sağlık sigortası istenmez. Ancak, kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde başvuruda bulunmayarak genel sağlık sigortalısı olma hakkını kaybedenlerden özel sağlık sigortası yaptırmaları istenir.
Turizm amaçlı kalacak yabancılar; Bu amaçla ikamet izni talebinde bulunan yabancıların seyahat planlarına ilişkin hususlardaki (ülkede nerede, ne zaman ve ne süreyle kalacağı gibi) beyanı değerlendirilir. Gerekli görülmesi halinde bilgi veya belge sunması istenebilir.
Kamu sağlığına tehdit olarak nitelendirilen hastalıklardan birini taşımamak kaydıyla tedavi görecek olan yabancılar; Bu amaçla Türkiye’ye gelen yabancıların kamu veya özel hastanelere kabulleri aranır. Bunlardan tüm tedavi masraflarını ödediklerini belgeleyenlerden sağlık sigortası şartı aranmaz. İkamet izinleri tedavi sürelerine uygun olacak şekilde düzenlenir. Tedavi süresince barınma, iaşe veya sağlığa ilişkin giderleri ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca karşılanan yabancılardan maddi imkânın tespiti ile geçerli sağlık sigortası şartı aranmaz. Gerektiğinde ilgili hastaneden veya kamu kurum ve kuruluşundan yabancının tedavisine ilişkin bilgi veya belge istenebilir. Mevcut Sağlık İşbirliği anlaşmaları kapsamında ülkemize tedavi amacıyla gelen yabancıların refakatçilerinin (anlaşmada refakatçilere ilişkin ayrıca bir hüküm bulunmuyorsa) ikamet izni işlemleri genel hükümlere göre yürütülmektedir. Ayrıca 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek 14 üncü maddesine göre ülkemize gelen yabancıların en fazla iki kişiyi geçmeyen refakatçilerinden ikamet izni başvurularında geçerli sağlık sigortası şartı aranmamaktadır.
Adli veya idari makamların talep veya kararlarına bağlı olarak Türkiye’de kalması gereken yabancılar; Bu amaçla düzenlenecek ikamet izninin süresi, karar veya talepte belirtilen süre göz önünde bulundurularak düzenlenir.
Aile ikamet izni şartlarını kaybetmesi durumunda kısa dönem ikamet iznine geçirilecek olan yabancılar; En az üç yıl aile ikamet izni ile Türkiye’de kalmış olanlardan on sekiz yaşını tamamlayanlar, Türk vatandaşı ile evli olup üç yıl aile ikamet izni ile kaldıktan sonra boşanmış yabancılar (aile içi şiddet gerekçesi ile mağdur olduğunu mahkeme kararı ile ispat edenler için üç yıllık süre şartı aranmaz) ve destekleyicinin; halinde bu kişiye bağlı olarak ikamet izni alanlar kısa dönem ikamet iznine başvurabilirler.
Türkçe öğrenme kurslarına katılacak olan yabancılar; Bu amaçla ikamet izni talebinde bulunan ve Türkçe kursu vermeye yetkili kuruma (Milli Eğitim Bakanlığından izinli olmalıdır.) kayıt yaptıran yabancıya en fazla iki defa verilebilir. Kurs süresi bir yıldan az ise ikamet izni süresi kurs süresini geçemez. Kursu veren kurum, Türkçe öğrenim amacıyla kayıt yaptıran yabancının kursa başlama ve devam durumunu il müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdür.
Kamu kurumları aracılığıyla Türkiye’de eğitim, araştırma, staj ve kurslara katılacak olan yabancılar; Bu amaçla düzenlenen ikamet izni süresi bir yılı geçemez. Barınma, iaşe veya sağlığa ilişkin giderleri ilgili kamu kurumlarınca karşılanan yabancılardan maddi imkânın tespiti ile geçerli sağlık sigortası şartı aranmaz. Kurumlardan bilgi ve belge istenebilir.
Türkiye’de yükseköğrenimini tamamlayanlardan mezuniyet tarihinden itibaren altı ay içinde müracaat eden yabancılar; Bu amaçla ikamet izni talebinde bulunan yabancılara mezun oldukları tarihten itibaren altı ay içinde müracaat etmeleri halinde bir defaya mahsus olmak üzere en fazla bir yıl süreli ikamet izni verilebilir.
Türkiye’de çalışmayan ancak Bakanlar Kurulunca belirtilecek kapsam ve tutarda yatırım yapacaklar ile bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocuğu; Bu amaçla ikamet izni talebinde bulunan yabancılara en fazla beşer yıllık sürelerle ikamet izni düzenlenebilir. 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunun, 6458 sayılı Kanunda meydana getirdiği bu değişiklikle ülke ekonomisine katkı sağlayacak nitelikli yabancıların teşvik edilmesi ve yabancılara ikamet izni işlemlerinde kolaylık sağlanması amaçlanmıştır.
14-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olan yabancılar, Bu amaçla ikamet izni talebinde bulunan yabancılara en fazla beşer yıllık sürelerle ikamet izni düzenlenebilir.

Öğrenciler mezuniyet tarihi süresine kadar ikamet izni talep edebilirler.

İkamet İzni Süreleri Hakkında Uyarı

Talep edilen ikamet izni süresi hakkında bilgi. Örneğin ikamet izni süresini iki yıllık talep ettiniz ancak pasaport süreniz bir yıl sonra sona eriyor ise bu durumda en fazla bir yıllık ikamet izni alabilirsiniz.

İkamet İzni Hangi Tarihte Başlasın?

2020 ile başlayan başvuru numaranız var mı?

Bu kod daha önce başvuru yapmayı denediyseniz email adresinize veya cep telefonu numaranıza gönderilen numaradır.

Bilmiyorsanız boş bırakın.

Destekleyici Bilgisi

Destekleyici, Türkiye'de Aile İkamet İzni Yapacağınız Kişidir. Örneğin Eşiniz.

Türkiye'de ikamet eden kişi hakkında

Türkiye'de ikamet eden destekleyicinin adı.

Türkiye'de ikamet eden destekleyicinin soyadı

Türkiye'de ikamet eden destekleyicinin yabancı ise 99 ile başlayan kimlik numarası, Türk ise T.C. kimlik numarası

Türkiye'de ikamet eden destekleyicinin baba adı

Türkiye'de ikamet eden destekleyicinin anne adı

Türkiye'de ikamet eden destekleyicinin doğum yeri

Destekleyicinin Doğum Tarihi

Türkiye'de ikamet eden kişinin cinsiyeti

Türkiye'de ikamet eden kişinin medeni hali

Türkiye'de ikamet eden destekleyicinin tam adresini girin. İl, İlçe, Mahalle, Cadde, Sokak, Bina ve Daire No

Türkiye'de ikamet eden destekleyicinin telefon numarasını giriniz.

Destekleyicinin E-Posta Adresi

Destekleyicinin Türkiye'de Ne Kadar Gelir Elde Ettiğidir. Asgari ücretten az olmamak kaydı ile her aile bireyi için asgari ücretin 3'te 1 kadar fazla geliri bulunmalıdır. Türk Lirası cinsinden. Yeterli maddi imkana sahip olmayanların başvurusu kabul edilmemektedir.

Destekleyicinin Aylık Toplam Geliri

Destekleyicinin gelir kaynağı. Örneğin maaş, taşınmaz geliri, kira geliri, ticari kar, miras gibi.

Destekleyicinin şuan yaptığı mesleği.

Destekleyicinin bakmakla yükümlü olduğu kişi sayısı. Eşiniz(Maaş Almıyorsa). Çocuklarınız.

Aile İkamet İzni Alacak Başvuru Sahibi Hakkında

Sigorta Kontrol

Geçerli sağlık sigortası, istenilen ikamet izni süresini kapsamalıdır.
  1. İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye'de sağlık hizmetlerinden faydalanıldığına dair il sosyal güvenlik biriminden alınan e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli belge,
  2. Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli provizyon belgesi (SGKdan getirilecek provizyon belgeleri aile ikamet izinlerinde hem destekleyici, hem de aile bireylerini kapsayacak biçimde olmalıdır.),
  3. Sosyal Güvenlik Kurumuna Genel Sağlık Sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli belge,
  4. Özel Sağlık Sigortası, talep edilecek ikamet izni süresini kapsamalı.
Yukarıda belirtilen sigorta türlerinden hangisine sahipsiniz?
Öğrenci İkamet İzninde Sağlık Sigortası

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerine göre ilk kayıt tarihlerinden itibaren üç ay içinde genel sağlık sigortalısı olmak için talepte bulunan yabancı öğrencilerden ayrıca sağlık sigortası istenmez. Ancak, kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde başvuruda bulunmayarak genel sağlık sigortalısı olma hakkını kaybedenlerden özel sağlık sigortası yaptırmaları istenir.

Uyarı: Öğrenci ikamet izni başvurusunda bulunanlar, başvurularını takiben 3 ay içerisinde SGK kurumundan Genel Sağlık Sigortası yaptırabilirler. 3 ay içerisinde Genel Sağlık Sigortası yaptırmayan öğrenciler mecburi olarak Özel Sağlık Sigortası yaptırmak zorundadırlar.
Sigorta Poliçesinin Üstünde Yazan Şirket İsmi
Sigorta Poliçesinin Üstünde Yazan Poliçe No

Eğer bilmiyorsanız 0 yazın.

Sigorta Poliçesinin Üstünde Yazan Poliçe No
IP Adresiniz: 34.201.9.19
Menü